اسم ترانه خواننده سال انتشار دانلود
من راهیم سیامک عباسی 2020
برای این ترانه نظر بگذارید
لطفا فیلد های ضروری را بادقت تکمیل نمایید.
0


سیامک عباسی من راهیم

من راهی‌ام به شرطی ، همراهِ من تو باشی
تو استعاره‌ای از دنیا و خوبیاشی
من راهی‌ام به شرطی ، تا آخرش بمونی
هر چند می‌شه فهمید پابندِ عشقمونی
با تو مسیر بازه ، با تو هوا لطیفه
من دل به جاده می‌دم ، کی با دلم حریفه؟
با تو مسیر بازه ، با تو هوا لطیفه
من دل به جاده می‌دم ، کی با دلم حریفه؟
با تو به جای پاییز، حس می‌کنم بهاره
این عشق بی‌نظیره ، این عشق موندگاره
با سختیای این راه همواره هم‌مسیریم
باید برای رفتن ، دستِ همو بگیریم
با تو مسیر بازه ، با تو هوا لطیفه
من دل به جاده می‌دم ، کی با دلم حریفه؟
با تو مسیر بازه ، با تو هوا لطیفه
من دل به جاده می‌دم ، کی با دلم حریفه؟
با تو مسیر بازه ، با تو هوا لطیفه
من دل به جاده می‌دم ، کی با دلم حریفه؟